کدومین؟
محض سرگرمی
2021/07/25 - 21:01
پیوست عکس:
611ef5fad7ef0f6ab9974f831133c9c7.jpg
611ef5fad7ef0f6ab9974f831133c9c7.jpg · 563x533px, 44KB
دیدگاه
yasi

دومی{-7-}

1400/05/3 - 21:02 ·
mahii

{-33-}{-33-}

1400/05/3 - 21:03 ·
yasi

{-23-}{-49-}

1400/05/3 - 21:04 ·
mahii

متولد چه ماهی؟{-a135-}

1400/05/3 - 21:05 ·
yasi

مرداد

1400/05/3 - 21:06 ·
yasi

خودت کدومی

1400/05/3 - 21:06 ·
mahii

تولدت نزدیکه پس
من اسفند{-33-}

1400/05/3 - 21:07 ·
yasi

گذشت{-18-} اسفندی ها مهربونن{-41-}

1400/05/3 - 21:08 ·
mahii

جدی؟
نمیدونستم
تولدت مبارک{-a135-}{-a134-}

1400/05/3 - 21:09 ·
mahii

{-7-}شاید تو از من مهربون تر باشی چه معلوم

1400/05/3 - 21:10 ·
yasi

{-a134-}فدات هیشکی نمیدونست مرسی عزیزدلم{-49-}

1400/05/3 - 21:10 ·
yasi

آخه دیدم اسفندی ها رو و تو هم مشخصه مهربونی{-49-}

1400/05/3 - 21:11 ·
-extraordinary-

نفس من شهریوری ام{-18-}

1400/05/3 - 21:12 ·
-extraordinary-

دارم میرم امپول بزنم
بدنم اب کش شده{-31-}

1400/05/3 - 21:13 ·
mahii

عزیزی یاسی جون{-49-}
مهربونی از خودته

1400/05/3 - 21:15 ·
mahii

{-33-}اطلاع دارم نگین{-33-}{-18-}
9 بودی؟؟{-7-}

1400/05/3 - 21:17 ·
yasi

{-49-}{-23-} نفس

1400/05/3 - 21:17 ·
mahii

{-18-}نزدیک من نشی کرونا بگیرم
ماسک نزدی اینجوری شدی

1400/05/3 - 21:18 ·
mahii

{-23-}{-41-}

1400/05/3 - 21:18 ·
yasi

عه نگین چی شده

1400/05/3 - 21:21 ·
mahii

کلونا داره

1400/05/3 - 21:34 ·
yasi

آخ الهی امیدوارم زودتر خوب شده{-49-}

1400/05/3 - 21:45 ·
mahii

آمیییین{-7-}

1400/05/3 - 21:52 ·
nrges

بسی شیرین و مهربون{-1-}

1400/05/3 - 22:16 ·
yasi

نرگس چه ماهی؟

1400/05/3 - 22:34 ·
mahii

{-a155-}{-7-}{-7-}

1400/05/3 - 22:43 ·
-extraordinary-

اهوم 9 شهریور{-7-}

1400/05/3 - 23:49 ·
-extraordinary-

رفتم سرم زدم اومدم
همه جام کبوده{-31-}

1400/05/3 - 23:50 ·
nrges

آذریم

1400/05/4 - 00:06 ·
nrges

نگین چیشده

1400/05/4 - 00:07 ·
yasi

نگین زودتر خوب شی الهی

1400/05/4 - 00:15 ·
yasi

عه ماه سرد {-41-}

1400/05/4 - 00:16 ·
nrges

اره یاسی{-7-}

1400/05/4 - 00:17 ·
mahii

{-41-}اوخی اذری{-7-}

1400/05/4 - 00:17 ·
mahii

{-a93-}وقتی مراقب نیسی بایدم الان کبود شی

1400/05/4 - 00:18 ·
yasi

{-23-}{-49-}

1400/05/4 - 00:19 ·
nrges

آذر میدوس نفس؟؟

1400/05/4 - 00:21 ·
mahii

اره{-26-}

1400/05/4 - 00:23 ·
nrges

اوخی{-7-}

1400/05/4 - 00:25 ·
-extraordinary-

نرگس
کرونا گرفتم
مراقب بودم نفس نمیدونم از کجا گرفتم{-31-}
مرسی یاسی جون

1400/05/4 - 00:30 ·
nrges

الهی عزیزمم
ایشالا ک بهتر باشی{-49-}

1400/05/4 - 00:31 ·
-extraordinary-

فدات{-41-}

1400/05/4 - 00:36 ·
nrges

خدانکنه عزیزدلم{-49-}

1400/05/4 - 00:38 ·
mahii

{-a145-}{-a145-}
خوب میشی

1400/05/4 - 09:35 ·
-extraordinary-

{-41-}{-41-}

1400/05/4 - 12:57 ·
mahii

الان خونه ای؟

1400/05/4 - 12:58 ·
nrges

بهتری؟

1400/05/4 - 13:01 ·
-extraordinary-

اره خونم
بیرون نمیرم که
اهوم خوبم
هرشب سرم میزنم{-60-}

1400/05/4 - 18:00 ·
mahii

اوخی{-a145-}
زود خوب شو{-a153-}
مراقب خودت باش

1400/05/4 - 19:14 ·
nrges

عزیزم
خوب میشی عوضش{-49-}

1400/05/4 - 19:43 ·
-extraordinary-

فداتون{-41-}

1400/05/5 - 11:06 ·
nrges

Nashavi

1400/05/5 - 11:07 ·