خطاب ب همع آدمایی ک ... قلب معربونی دارن ...

ی روز ب چیزی ک ... لایقشی میرسی

شک نکن ...
2021/07/26 - 01:05 در دوستان قدیمی نایس فان
پیوست عکس:
photo_2019-05-15_19-30-45.jpg
photo_2019-05-15_19-30-45.jpg · 1280x1239px, 103KB
دیدگاه
yashar-80

سلام اگه منو شناختی جایزه داری

1400/05/4 - 01:45 ·
manam98

سلام ... تابلو{-a157-}

1400/05/4 - 01:48 ·
yashar-80

خوب بگوووو البته مخفف...خخخ

1400/05/4 - 01:51 ·
yashar-80

منظورم عکسه...

1400/05/4 - 01:51 ·
manam98

محمد امینی دیگ ...

1400/05/4 - 01:56 ·
yashar-80

عکس داداشمه امیرحسین... هنوزم گاهی میپرسه ازت...

1400/05/4 - 06:45 ·
manam98

{-15-}

1400/05/5 - 00:26 ·