ی چی بگم ...

مردِ خوب... ن سیکس پک دارع ن قدش 190 سانتع ...ن ادکلنش تلخع ن شاسی بلند دارع

ن صرفا مدیر عامل ی شرکتع ... ن بدون غریزع جنسیع ...!

مردِ خوب ... صبورع ... مشوقع ... امنع ... حامیع ... وفادارع ...

هست ولی کمیابع ...
img src=
2021/07/27 - 01:26 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
1angel

اره والا...ولی آقایون برعکس متوجه میشن

1400/05/5 - 01:31 ·
mehdi_

من سیکس پک و دارم
پایین هم 90% دارم چی میشم؟ {-18-}

1400/05/5 - 01:32 ·
manam98

مردا ک چیزی حالیشون نیس ... فقطی ی مشت چرندیات تحویلت میدن

1400/05/5 - 01:32 ·
manam98

بدرد لای جرز دیوار میخوری ...{-18-}

1400/05/5 - 01:35 ·
1angel

مرد خوب هم پیدا میشه...ولی فعلا ظهور نکردن

1400/05/5 - 01:36 ·
manam98

فرشتع جان هست ولی خععلی کم ...

1400/05/5 - 01:39 ·
1angel

والا الان خانوما هم دست کمی از آقایون ندارن..خیلی وحشتناک شده جامعه

1400/05/5 - 01:41 ·
manam98

خودت میگی جامعع ... ولی ب پای مردا نمیرسن

1400/05/5 - 01:43 ·
1angel

جامعه متشکل از زن و مرد ...الان دیگه هر دو خطرناکه..بلا نسبت ی عده

1400/05/5 - 01:44 ·
manam98

سعی کنیم مثبت اندیش باشیم ...

1400/05/5 - 01:46 ·
1angel

اون ک بله...ولی باید واقعیت رو هم دید

1400/05/5 - 01:49 ·
manam98

اوهووم ...

1400/05/5 - 01:56 ·