:(

2021/07/27 - 04:12
پیوست عکس:
عکس-پروفایل-خدایا-دلم-گرفته-1.jpg
عکس-پروفایل-خدایا-دلم-گرفته-1.jpg · 580x580px, 61KB
دیدگاه
mehrrsa

عع عزیزم اینجام هستی

1400/05/5 - 05:15 ·
_hedieh_

همه جا هستم:{-7-}

1400/05/5 - 05:30 ·
mehrrsa

افرین

1400/05/5 - 05:36 ·
_hedieh_

فدا

1400/05/5 - 05:40 ·
Alirezaaa32

دلت نگیره

1400/05/5 - 22:50 ·
_hedieh_

میگیره{-19-} با تو قهرم {-13-}

1400/05/5 - 23:42 ·
sepi400

من امشب دلم گرفتس
حتی اگه دنیا رو بزنی به اسمم

1400/05/6 - 13:18 ·
_hedieh_

امیدوارم باز بشه

1400/05/7 - 01:39 ·
sepi400

بابا بزرگمم فوت کرد

1400/05/8 - 20:23 ·
_hedieh_

:(چرا

1400/05/9 - 05:53 ·
sepi400

نمیدونم

1400/05/10 - 11:09 ·
_hedieh_

خدا رحمتشون کنه

1400/05/10 - 12:03 ·