هیچکس نمیتونه بفهمه حالتو
هیچکس نمیخواد درک کنه که ادما زندگی و ویژگی های متفاوتی دارن
هیچکس نمیخواد زندگی کردن بقیرو قبول کنه
اما همه قضاوت کردنو خوب بلدن
دستور دادن به اینکه چجوری زندگی کنیرو خوب بلدن
ولی خودشون بدشون میاد از شدن و دستور شنیدن
دنیای ادما اونقدر پیچیدست که خودشون گم میشن تو خودشون

2021/07/27 - 19:45
دیدگاه
mahii

1400/05/5 - 19:53 ·