سردمه ...{-a103-}

2021/07/31 - 01:04 در A-D-M
دیدگاه
mohsen3335

چرا ؟

1400/05/9 - 01:08 ·
yasi

سرد؟

1400/05/9 - 01:09 ·
ana36

چون هوا بارونی بود عصری الانم سرد شده اخه دختر دهاتی هستم

1400/05/9 - 01:11 ·
mohsen3335

کجای دختر دهاتی
اینجا هم بارون بوده سه روزه {-34-}

1400/05/9 - 01:12 ·
yasi

خورشید کجا بارون بود {-31-} کجاس که سرده من میخام{-38-}

1400/05/9 - 01:13 ·
ana36

خوش بختم محسن {-21-}

1400/05/9 - 01:14 ·
roya15

عجب

1400/05/9 - 01:16 ·
1angel

اینجا هم سرده ..انگار پاییزه

1400/05/9 - 01:16 ·
mohsen3335

{-18-}خدایی جواب من خوشبختم بود ؟ {-18-}
جواب یاسی رو چی میخوای بدی {-18-}

1400/05/9 - 01:17 ·
ana36

یکی از روستا های اطراف ابگرم قزوین ... سرده برم پتو بیارم {-a103-}

1400/05/9 - 01:17 ·
roya15

من ک سوختم ع گرما

1400/05/9 - 01:18 ·
ana36

اخه گفتی بارون اومده اونجا یه وجه مشترک داشتیم گفتم خوشبختم من معذرت میخوام ... {-15-}

1400/05/9 - 01:19 ·
yasi

یعنی من عدم بزنم بیشتر حسرت نخورم خورشید از سرد میگه محسن از بارون انجل هم میگه سرده نخاستیم ما با همین خرماپزون خودمون سر میکنیم

1400/05/9 - 01:19 ·
1angel

محسن مگه شمالی نیستی..همه جا بارونی بود

1400/05/9 - 01:20 ·
ana36

{-21-}قربونت برم یاس جان عزیزمی {-29-}

1400/05/9 - 01:21 ·
mohsen3335

تو باید کوچ کنی بیایی اینورا یاسی . .

1400/05/9 - 01:21 ·
mohsen3335

منم شمالم دیگه . گفتم بارون بود .
ولی شمالی نیستم {-32-}

1400/05/9 - 01:22 ·
mohsen3335

خورشید اب گرم سمت الموته ؟

1400/05/9 - 01:23 ·
yasi

خدا نکنه خورشید نفسی {-49-}

1400/05/9 - 01:23 ·
yasi

محسن دلم که میخاد ولی ...

1400/05/9 - 01:24 ·
ana36

کوچ نشینی هم خوبه

1400/05/9 - 01:24 ·
ana36

نه سمت بویین زهرا ست

1400/05/9 - 01:25 ·
ana36

جنوب غربی قزوینه

1400/05/9 - 01:26 ·
ana36

برا یاس عزیزم {-41-}

1400/05/9 - 01:27 ·
mohsen3335

اهان . خوبه

1400/05/9 - 01:28 ·
ana36

خواهش میشه

1400/05/9 - 01:30 ·
yasi

خورشیدم {-41-}

1400/05/9 - 01:31 ·
ana36

من میرم زیر پتو {-a82-}

1400/05/9 - 01:32 ·
yashar-80

منم الان اگه جاتو بودم سردم میشد... صددرصد...

1400/05/9 - 01:33 ·
ana36

بله یاشار خیلی سرده {-15-}

1400/05/9 - 01:36 ·
ana36

پس فردام بارونیه این طرفا ... {-21-} دیگه فکر کنم شبش یخ بندون بشه اینگونه که هوا سرده ... {-36-}

1400/05/9 - 01:41 ·
yashar-80

اتفاقا فردا صبح عازم اونجام... برا تجدید خاطره... خدا کنه تا من اونجام بارونم بیاد

1400/05/9 - 01:46 ·
ana36

جاده مگه پسته نیست

1400/05/9 - 01:50 ·
yashar-80

نه بابا... مونده مگه که جاده رازقانو ببندن؟

1400/05/9 - 02:00 ·