میگن وقتی شبا خوابت نمیبره


یکی بهت فکر میکنه

هرکی که هستی صبح ها بهم فکر کن کارُ زندگی دارم بخدا
بذار برا آیندمون اون بچه کار کنم فردا روز کمبود نداشته باشه (؛
2021/07/31 - 02:30
دیدگاه
_hedieh_

خخخخ لایک.
منم جغد شدم چن وقته

1400/05/9 - 07:22 ·
vahid_v713

اصن یه مرضی شده آ

1400/05/9 - 10:43 ·
_hedieh_

اری

1400/05/9 - 18:18 ·

باز نشر توسط