اونایی که به من میگن فضول
خودتون از من فضول ترین که میاین میگین چرا فضولی میکنی
مگه فضولمی که میگی فضولی نکن{-33-}
2021/07/31 - 09:38
دیدگاه
-extraordinary-

{-18-}اوووف گفتی

1400/05/9 - 15:09 ·
mahii

{-33-}{-33-}{-33-}
والا

1400/05/9 - 16:17 ·
vahid_v713

کم کم همه دارن عقلشونُ از دست میدن

1400/05/12 - 14:42 ·
mahii

ایهیم

1400/05/13 - 20:59 ·
vahid_v713

زهرمار

1400/05/13 - 21:51 ·
mahii

تو جیگرت{-39-}

1400/05/14 - 07:38 ·
vahid_v713

آفرین اینجوری باش

1400/05/14 - 09:58 ·
mahii

{-32-}

1400/05/14 - 10:04 ·
vahid_v713

باریکلا همینه {-7-}

1400/05/14 - 10:10 ·
mahii

باشه میدونم:|

1400/05/14 - 10:14 ·
vahid_v713

باز ک پوکر

1400/05/14 - 10:17 ·
mahii

{-15-}

1400/05/14 - 10:18 ·