‏چجوری یه زمان حضوری امتحان می‌دادیم ؟

‏چجوری می‌تونستیم بریم در یک سالن و بدون داشتن جزوه به سوالات جواب بدیم و همه چیز رو هم حفظ باشیم ؟‌
‏خیلی عجیبه واقعا
2021/07/31 - 09:56