اللهم عجل لولیک الفرج

2021/07/31 - 13:25
پیوست عکس:
امام-زمان-راه-قدم-فرش-بازار-پ.jpg
امام-زمان-راه-قدم-فرش-بازار-پ.jpg · 550x550px, 85KB
دیدگاه
nrges

مام یِ استاد داشیم
ابوذرِ گل وَرز بود{-7-}

1400/05/9 - 13:30 ·
abozargolzar

سلام
شاید خودم باشم{-33-}

1400/05/9 - 13:33 ·
nrges

نَ دیگ
شوما گُل زرین{-18-}

1400/05/9 - 13:36 ·