کآش یآد می گــرفتین کــــِ آدما برآی آرامـــش بیشــــتر
.
.
خودشـــون و درگیــــر رآبـــطه ی عــآطفـــی میکنــن،
.
.
جنــگـــ اعـــصآبـــ الــکـــی رآه نندآزید
.
.
:}
2021/07/31 - 23:55
دیدگاه
mandegar000

{-15-}

1400/05/11 - 00:18 ·
Amir-off

{-a95-}

1400/05/13 - 01:03 ·