از خود می‌پرسم جهنم چیست؟
به نظر من رنج ناتوانی از دوست‌ داشتن است.
فیودور داستایفسکی
2021/08/01 - 00:04