{-18-}


2021/08/02 - 00:59
دیدگاه
Farid

ای مرض کوفتتتتتت

1400/05/11 - 01:00 ·
Mahpar

بی ادب

1400/05/11 - 01:01 ·
Mahpar

او کی هستی که با من این طوری حرف میزنی

1400/05/11 - 01:01 ·
Farid

حقته حالا بخنددددد

1400/05/11 - 01:01 ·
1angel

سلام مهتابی خوبی...

1400/05/11 - 01:02 ·
Farid

خاک تو گورت فریدم {-15-} بی مخخخخخ

1400/05/11 - 01:02 ·
Mahpar

همچین بلاکت میکنم که ندونی راه فیس کجاست

1400/05/11 - 01:02 ·
Mahpar

سلام فری جون خوبی

1400/05/11 - 01:03 ·
Mahpar

خاک تو کور خودت بی تربیت

1400/05/11 - 01:03 ·
Farid

مهتاب خیلیییی خنگی ک منو یادت نیست یجور میگ با اینطور صحبت میکنی انگار ملکه انگلیسع

1400/05/11 - 01:03 ·
Mahpar

راهتو بکش برو پی. کارت

1400/05/11 - 01:04 ·
1angel

قربونت....انگاری بد موقع اومدم

1400/05/11 - 01:04 ·
Farid

مهتاب نشناختیییی منو بلاک چی میکنی

1400/05/11 - 01:05 ·
saeed37

سلام پری چته میخندی

1400/05/11 - 01:05 ·
Mahpar

خنگ خودتی
من از آدمایی که خوشم نمیاد و از خاطر م پاک میکنم

1400/05/11 - 01:07 ·
Mahpar

چرا نشناختم
ولی ازت خوشم نمیاد
چون مثل همیشه بی ادبی

1400/05/11 - 01:05 ·
Mahpar

سلام ریکا خوبی
هیچی رفتم یه شکلک دیگه بزارم ،عدد شکلک و اشتباه نوشتم{-7-}

1400/05/11 - 01:06 ·
saeed37

آهان {-33-}

1400/05/11 - 01:07 ·
Mahpar

نه فری جون ،

1400/05/11 - 01:07 ·
Farid

مهتاب اشتباه گرفتی من بی ادب!!!!
اوکی
یادم نمیاد بتو بدی کرده باشم اوکی حرفات یادم میمونه مرسی از حرفات ارز دوستای خوبم بودی اما گذشت

1400/05/11 - 01:09 ·
1angel

منو از یاد نبری صلوات{-18-}

1400/05/11 - 01:09 ·
Mahpar

من یادم نمیاد دوست تو بوده باشم

1400/05/11 - 01:10 ·
Mahpar

کوفت فری{-6-}

1400/05/11 - 01:11 ·
Farid

عب نداره بیخیال دوستی تموم بگذر حدتم نگه دار همیشه قبلا بزرگ کوچیک حالیت بود
لیخی

1400/05/11 - 01:12 ·
Mahpar

من اهل شوخی و بگو بخندم
اما اجازه نمیدهم کسی توهین کنه.

1400/05/11 - 01:13 ·
1angel

کوفته کباب رو عکسشو دیدم غذای خوشمزه ای باید باشه...خخخ

1400/05/11 - 01:13 ·
Mahpar

الآنم حالیکه
احترام همه رو نگه میدارم

1400/05/11 - 01:14 ·
Mahpar

کوفته کباب مخصوص شکارچی{-18-}

1400/05/11 - 01:14 ·
Farid

توهین نبود
شوخی بود بابت خندت فکر میکردم مثل قبلی اما اشتباه فکر کردم
حوصله بحث با تورو هم ندارم یا حق

1400/05/11 - 01:16 ·
Mahpar

من خیلی حوصله دارم {-15-}

نرو تو رو خدا{-15-}

1400/05/11 - 01:19 ·
1angel

حیفه این غذا ...همون کوفته قبلی مال اون...خخخخ

1400/05/11 - 01:19 ·
Mahpar

کجاست این شکارچی

چراغ خاموش میاد و می‌ره{-1-}

1400/05/11 - 01:20 ·
1angel

نمیدونم ..صبحی اومد ما رو اذیت کرد رفت ...ترشی فروش شده{-18-}

1400/05/11 - 01:26 ·
mohamad77

سلام مهتاب خوبی .

1400/05/11 - 01:27 ·
Mahpar

عه، جدی
جای من خالی ،نبودم دربدرش کنم {-18-}

1400/05/11 - 01:27 ·
mohamad77

فرشته از بس بیخوابی کشیدی فلفل قلمی دیگه ساعت رو هم اشتباه میگی ظهر رو میگی صبح عصر رو میگی بامداد

1400/05/11 - 01:28 ·
Mahpar

یا خدا امد{-52-}

1400/05/11 - 01:28 ·
mohamad77

خخخخخخخخ فلفل دلمه ای رو چه به حرفا اتفاقا لازم بود بندازم تو بشکه ای که بقیه بودند دیگه تکمیل میشد

1400/05/11 - 01:29 ·
1angel

کوفت فقط مهتاب سلام....

1400/05/11 - 01:29 ·
Mahpar

علیک سلام خوبی


{-7-}

1400/05/11 - 01:29 ·
1angel

چ فرقی داره...روز بود دیگه...خخخخ

1400/05/11 - 01:29 ·
1angel

حالا خوبه کی زورش میرسه...طرفدارامو دیدی که ...ایتقدر تهدید نکن

1400/05/11 - 01:30 ·
mohamad77

ببخشید یادم نبود از تو بشکه ترشی صدای منو می شنونی فرشته. چطوری فرشته جون

1400/05/11 - 01:30 ·
mohamad77

طرفدارتو نشسته قاطی بقیه فرستادم تو بشکه ترشیجات اصلا صداشم در نیومد خخخخخ

1400/05/11 - 01:31 ·
1angel

اخلاقت عوض شده

1400/05/11 - 01:32 ·
Mahpar

خب ترشی فروشی باز کردی بدون مدیر برنامه ت

1400/05/11 - 01:33 ·
Mahpar

عاشق شده فکر کنم فری{-18-}

1400/05/11 - 01:34 ·
Mahpar

{-1-}برو پست. هاشو ببین
عین قورمه سبزی پستاش{-18-}

1400/05/11 - 01:35 ·
mohamad77

نه دیگه مدیر برنامه خودش فلفل دلمه است خردش کردم لای بقیه صیفی جات رفت تو بشکه خخخخ

1400/05/11 - 01:35 ·
1angel

تو کلیک ...

1400/05/11 - 01:36 ·
mohamad77

خخخخخخخخخخ نه بابا کجا قرمه سبزی من و این حرفا نگو فلفل دلمه ای

1400/05/11 - 01:37 ·
Mahpar

یه بار کارتت خالی شد انداختنش تو دبع دیگه این حرفا رو نمیزنی

1400/05/11 - 01:37 ·
mohamad77

نه دیگه چند بشکه ترشیجات هست مشکلی پیش نمیاد

1400/05/11 - 01:38 ·
Mahpar

نه همین جا فری


برو بررسی کن ببین همشون بوی قورمه سبزی میدن{-1-}

1400/05/11 - 01:38 ·
1angel

{-15-}

1400/05/11 - 01:39 ·
Mahpar

چیه فری

1400/05/11 - 01:39 ·
Mahpar

منم{-15-}

1400/05/11 - 01:40 ·
1angel

هیچی ...من برم

1400/05/11 - 01:41 ·
mohamad77

خخخخخخخخخ جفتتون کچلید ولی یکی لاغر یکی چاق کم اوردید رفتی رو قرم سبزی چندش مانور میدین فلفلا

1400/05/11 - 01:42 ·
Mahpar

منم میاااام{-1-}

1400/05/11 - 01:42 ·
1angel

شما حرفاتونو بزنین

1400/05/11 - 01:42 ·
Mahpar

برو کچل برو پستا تو در یاب
داغی حالیت نیست چه پستی گذاشتی{-18-}

1400/05/11 - 01:43 ·
mohamad77

میگن فرشته بی بال و چر در حال فرار دیده شده

1400/05/11 - 01:44 ·
Mahpar

{-1-}نووچ هر جا تو بری منم میام دختر میززا{-7-}

1400/05/11 - 01:44 ·
1angel

کچل تویی ک عکس کلتو نذاشتی ...ن ما

1400/05/11 - 01:45 ·
1angel

خخخخ فعلا باید از این سایت بریم انگار

1400/05/11 - 01:46 ·
mohamad77

خخخخخخخخ دختر میرزا رفت تو بشکه اومده بود یه هوایی بخوره خودم برو تا تیکه تیکه نشدی فلفل دلمه ای{-7-}

1400/05/11 - 01:46 ·
mohamad77

اخی کم اوردی باز دختر جون به نشانه قهر میری تو دبه ترشی به جای بشکه

1400/05/11 - 01:47 ·
Mahpar

نه تو فکر تو ام یه بشکع برای قد دیلاق ت تهیه کنم {-7-}سخته ..باید سفارش بدم {-18-}

1400/05/11 - 01:48 ·
Mahpar

شکارچی اون طرف آبرو داری نمیکنمااا{-18-}


ببین چقدر خوب حرف زدم پیش مهمونت{-7-}

1400/05/11 - 01:49 ·
1angel

دستم بهت برسه...ی ترشی و دبه بهت نشون بدم

1400/05/11 - 01:50 ·
Mahpar

{-54-}

1400/05/11 - 01:50 ·
mohamad77

خخخخخخخخخخخ کدوم مهمونم {-36-}
دختر بزرگمی باید هوای ددی رو داشته باشی هیچ گوش این خواهرای کچلتم بگیری بپیچونی هوای باباشونو داشته باشند

1400/05/11 - 01:51 ·
mohamad77

یه زمانی روت حساب میکردم فرشته تهدیدی ددی ایا کار درستیه کچل

1400/05/11 - 01:52 ·
1angel

الان ک بیشتر فکر میکنم آری کار درستیه

1400/05/11 - 01:54 ·
Mahpar

برو بچ شبتون بخیر {-7-}

1400/05/11 - 01:55 ·
mohamad77

دختر بزرگم مهتاب بابا فرشته رو ببر یه چند روز بنداز زیر زمین بهش فقط اب و نون خشک بده

1400/05/11 - 01:56 ·
1angel

سرم درد میکنه حالم خوب نیست...شب خوش بچه ها

1400/05/11 - 01:57 ·
mohamad77

می بینم که کم اوردی ور پریده خوب بخوابی فردا با قدرت بیشتی برگرد ضربه فنی نشی

1400/05/11 - 01:58 ·