2021/08/03 - 23:43 در A-D-M
دیدگاه
mohammad123

{-a162-} جانت داره میره. خخخخ

1400/05/12 - 23:44 ·
ana36

{-15-}کجا داره میره صبر کن داداگلم منم ببر ... {-7-}

1400/05/12 - 23:47 ·
mohammad123

داره از اینجا میره خسته شده...

1400/05/12 - 23:49 ·
ana36

نرو تازه همدیگه رو پیدا کردیم اصن منم ببر {-31-}

1400/05/12 - 23:53 ·
mohammad123

خب باشه گریه نکن نمیرم. خوبه.. {-a155-}

1400/05/12 - 23:55 ·
ana36

{-36-}{-30-}{-7-}{-28-}

1400/05/12 - 23:57 ·
mohammad123

چیه الان، من قاطی کردم. شادی الان. غمگینی، توی فکری...؟ ؟؟

1400/05/12 - 23:59 ·
ana36

منم قاطی کردم ... {-28-}

1400/05/13 - 00:02 ·
mohammad123

خب چرا،؟؟؟

1400/05/13 - 00:03 ·
ana36

نمیدونم شادم غمگینم توی فکرم ولی شادم که میمونی داداگلم

1400/05/13 - 00:06 ·
mohammad123

خب همیشه شاد باشی ابجی کوچیکه..

1400/05/13 - 00:09 ·
ana36

مرسی داداگلم داداش بزرگمم بهم میگه ابجی کوچیکه ... {-29-}

1400/05/13 - 00:14 ·
mohammad123

ابجی کوچیکه هستی، اما دلی بزرگ داری.. {-26-}

1400/05/13 - 00:15 ·
ana36

{-a90-}

1400/05/13 - 00:24 ·
mohammad123

{-a164-}{-a114-}

1400/05/13 - 00:25 ·
ana36

{-a171-}

1400/05/13 - 00:31 ·
mohammad123

{-35-}{-35-}

1400/05/13 - 00:33 ·