هر کجا هستی
هر کجا هستم
هر چقدر هم که دور باشی
هر چقدر هم دیر باشد
تنها دلخوشیِ من
دوست داشتنِ توست...


2019/07/23 - 09:01