همیشه ناتمام می ماند،
حرف های من با خودم..:)

2019/07/23 - 09:12
دیدگاه
raha

چه بَد{-a128-}

1398/05/1 - 09:12 ·
ali

اره دیگه چکار کنم

1398/05/1 - 09:13 ·
raha

هیچی دیگه همینجوری ادامه بده
بلکه حرفاتو تمام و کمال بزنی ب خودت
امیدتو از دست نده{-7-}

1398/05/1 - 09:14 ·
ali

خخخ نه از دست نمیدی . شاید فرجی بشه . یکی بیا .. ههههه

1398/05/1 - 09:15 ·
raha

{-47-}{-47-}

1398/05/1 - 09:16 ·