من کیشِ نگاهت شدم و مات ولی... نه
دیوانه‌ی لبخند به لبهات ولی... نه

تو با رخ زیبا به دلم تاخت زدی و
من خیره به جادوی نفسهات ولی... نه

2021/08/05 - 00:51
پیوست عکس:
44.jpg
دیدگاه
mahtaa-72

من شعرتو خوندم ، معنیشو ولی ...نه{-11-}

1400/05/14 - 15:04 ·
mohamad77

نه بابا بلبل زبون شدی معنیش رو باید حضورا برات توضیح بدم انگاری ماهی قرمز {-2-}

1400/05/14 - 16:56 ·
mahtaa-72

ن والا معنی اون ولی نه رو متوجه نشدم
حضوری نمیخواد همون کتبی همینجا توصیح بده{-26-}

1400/05/14 - 17:21 ·
mohamad77

من کتبی سواد ندارم بنویسم سختمه .ولی حضوری قشنگ توضیح میدم بهت .ادرس رو بده ماهی

1400/05/14 - 17:34 ·
mahtaa-72

من از خیر توضیحت گذشتم{-11-}

1400/05/14 - 19:17 ·
mohamad77

اشکالی نداره تمامی کلماتی که تایپ کردمو بشمار البته حرف به حرف برای هر کدومشون 30 هزار میگیرم تا جبران خسارت بشه

1400/05/14 - 20:03 ·
atosa25

سلام محمد جان خوبی، چرا هیچ جا پیدات نیست{-a124-}

1400/05/19 - 17:10 ·
maryam13

{-18-} حتما جای بهتریه

1400/05/19 - 18:18 ·

باز نشر توسط