هیچ
زنی زشت نیست
چهره ی زن ها آینه ی تمام قد مردزندگیشان است...
olurem-kizlar(joyamusic)(128).mp3 · 3.5MB
2021/08/06 - 08:52
دیدگاه
masood

متن و تصویر زیباس ، لایک

1400/05/15 - 09:05 ·
raha-a

ممنونم مسعودجان {-35-}

1400/05/15 - 09:08 ·
roya15

مث همیشه خوشکل

1400/05/15 - 13:31 ·
masood

چی خوشگل هس رها ؟ متن یا عکس ؟ {-54-}{-7-}

1400/05/15 - 14:08 ·
roya15

متنش خخخخ

1400/05/15 - 14:22 ·
roya15

چون مرد بعد زن و پیر میکنه {-11-}

1400/05/15 - 14:22 ·
masood

عه ؟ یکی می گف زنها مث مداد می مونن
کم کم کوتاه میشوند و...
ولی مردها مث خودکارن
یهو می بینی تموم شد {-14-}

1400/05/15 - 14:42 ·
roya15

حقشونه تموم بشن خخخ
از شوخی گذاشته من خانواده هایی دیدم ک موفق بودن از همه نظر
وقتی علتشو جویا شدم دیدم ک مرد خونه اخلاقش با زن و بچه ش خوبه ی جورایی مطیع خانواده شه

1400/05/15 - 14:47 ·
masood

خخخخ زنها مث لاستیک کویر تایر می مونن فقط کش میان
مردها مث چیپس می مونن ، ترد و شکننده {-7-}
آره با حرفت موافقم رها جان ، خانواده مطیع زندگی سالمی دارن

1400/05/15 - 14:52 ·
roya15

{-18-}چ تشبیه هی چیپس {-18-}

1400/05/15 - 15:01 ·
raha-a

فدات رهایی چشات خوشکل دیده عزیزم

1400/05/15 - 17:16 ·