به اندازه‌ی تمامِ فالوده‌های تابستان
به اندازه‌ی باران
وقتی کولر روشن است، می‌چسبی!
تو آخرین لذتِ دنیایی
که اشتباهاً اینجا به دنیا آمده...


2021/08/06 - 12:16