یه گوه خوردم خاصی تو چهره ی دوماد دیده میشه خخخخخخ

2021/08/06 - 18:17
پیوست عکس:
719835BD-A9FE-4884-BFFA-BAFC18AB872B.jpeg
719835BD-A9FE-4884-BFFA-BAFC18AB872B.jpeg · 640x650px, 409KB
دیدگاه
yashar-80

خاک تو سرش بکنن قدر نشناسه دیگه... تشک به این گرم و نرمی گیرش اومده یه عمر لم بده راحت بخوابه...خخخخ

1400/05/15 - 19:27 ·