چراغ خاموشه
پر ها بسته ست
تمام ڪوچه ها
تمام عابرا ن
همه رو گم ڪردن
به فڪر دیروزن
شعرو مۍدوزن !
2021/08/07 - 01:08 در A-D-M
دیدگاه
57davood

عابرها ، وزن شعرو بهم میرریزه ،،، خخخ ننوشتم اسم شاعرو قبلا یادم بود
اینجا ،،ها،، و ،،ا،، هموزنن

1400/05/16 - 02:01 ·
ana36

منم یه چیزکی نوشتم الان برین ببینید لطفا

1400/05/16 - 02:14 ·
ana36

میخوام پاک کنم شب خوش ...{-29-}

1400/05/16 - 02:22 ·
57davood

خوندم مرسی
شب شمام خوش ،،،{-35-}

1400/05/16 - 02:28 ·
ana36

کاش میزاشتم میموند حیف ازش کپی نگرفتم خخخخخ

1400/05/16 - 02:29 ·
57davood

خخخ آره قشنگ بوو

1400/05/16 - 02:34 ·
ana36

بود ... تموم شد رفت شبتون بخیر

1400/05/16 - 02:36 ·
57davood

شب خوش {-35-}

1400/05/16 - 02:43 ·