ایــن پــرســش همــیــشــه بــراے مــنــ
وجــود دارد،
ڪه چــگــونــه انــســانــ‌ها
مــیــ‌تــوانــنــد
بــا تــحــقــیــر دیــگــرانــ
احــســاس بــزرگــے ڪــنــنــد!!!؟

2019/07/23 - 14:45
پیوست عکس:
69907_kIRk6wyq-480x330.jpg
69907_kIRk6wyq-480x330.jpg · 480x330px, 34KB
دیدگاه
mahtaa-72

بخاطر عقده هایی هستش ک دارن

1398/05/3 - 00:56 ·
Arash5662

سلام {-35-}
بله همینطوره مهتاب خانم

1398/05/3 - 15:45 ·