گفته بودی که توهم حال مرا میفهمی
2021/08/09 - 11:17
دیدگاه
mehrrsa

گفته بودی که توهم حال مرا میفهمی
تلخیِ قصه‌ی هر فالِ مرا میفهمی..
بغض گیر کرده‌یِ در آهِ مرا میفهمی!
خسته‌ام خسته تر از خسته...
مرا میفهمی؟؟؟
- علی اکبری

1400/05/18 - 11:18 ·
hva

{-35-}{-35-}{-35-}

1400/05/18 - 11:30 ·
1angel

{-41-}

1400/05/18 - 11:31 ·
mehrrsa

ممنون ارش{-35-}

1400/05/18 - 11:33 ·
mehrrsa

قربونت دوست گلم{-49-}

1400/05/18 - 11:33 ·
ram

لایک

1400/05/18 - 17:34 ·
mehrrsa

مرسی اقا رامین پروفایل جدید مبارک فک کردم گاربر جدیدی{-33-}

1400/05/18 - 18:27 ·
ram

خخخ

1400/05/18 - 19:39 ·

باز نشر توسط