هر موقع می دیدمش خنده روی لب
2021/08/11 - 18:33
دیدگاه
gholamali234

هر موقع می دیدمش خنده روی لبش بود
یه روز بهش گفتم
خوشبحالت...
یه دلِ بی غم اگه تو این دنیا باشه دلِ توعه
آخه مگه تو قاطیِ این آدما زندگی نمیکنی؟!
بگو ببینم....تا حالا طعم درد رو چشیدی؟
دلت شکسته، بغض کردی ؟
غصه خوردی؟!
تا حالا زمین خوردی کسی نباشه دستتو بگیره؟!
نامردی در حقت کردن؟!
اصلا عاشق شدی بعد ولت کنه بِره دنیا رو سرت خراب شه؟!!
یه نگاه بهم کرد و خندید
گفتم لعنتی جواب سوال منو بده باز که میخندی...!
زل زد تو چشمامو گفت
تجربه ی تلخ و شکست و بغض و درد و همه ی اینایی که گفتی رو.... همه دارن،
منتها یکی فریادشون می زنه یکی قایمشون می کنه
یکی پک به پک دودشون می کنه
یکی شب به شب شعرشون میکنه
یکی باهاشون کنار میاد
یکی زیر هجومشون له میشه ...
اما امان از دلِ اونی که تصمیم گرفته فقط بهشون
بخنده...
امان از دل اون...

1400/05/20 - 18:33 ·