زندگی دو نیمه است؛

نیمه اول در انتظار نیمه دوم،

و نیمه دوم در حسرت نیمه اول !

2019/07/23 - 22:56 در شمس و برترین های ققنوس
پیوست عکس:
Philosophical-sentences-2.jpg
Philosophical-sentences-2.jpg · 400x285px, 12KB