حضورت را
بگیری
با یادت
چه می کنی؟

من
با خیال هم
به وصال تو
رسیده ام...
2019/07/23 - 23:29 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
40580588_469412113571224_8147777612561220788_n.jpg
40580588_469412113571224_8147777612561220788_n.jpg · 1080x1080px, 74KB
دیدگاه
roz

مرسی از حضورتون{-35-}

1398/05/1 - 23:31 ·
said8000

{-35-}

1398/05/1 - 23:32 ·