من دیگه پستایی رو که نصفیش تو کامنته ، نمیخونم !
2021/08/13 - 19:59
دیدگاه
1angel

پس پستای منو میخونی{-11-}

1400/05/22 - 20:01 ·
M_o_m_a_d

مال تو هم بعضیاش اونجوریه

1400/05/22 - 20:02 ·
1angel

چکار میشه کرد فعلا اوضاع همینه

1400/05/22 - 20:03 ·
M_o_m_a_d

ندانم

1400/05/22 - 20:06 ·
Reza14

جهنم {-18-}

1400/05/23 - 03:59 ·
M_o_m_a_d

حرفت مثل جواب ایران به تحریمهای جهانی {-18-}گرفتارشی {-18-}

1400/05/23 - 14:16 ·