ای روژیله دلم گن جوری تنگ بیوه ارای کسی که۱۳ساله للی خه ورنیرم

2021/08/14 - 16:39
دیدگاه
mahtaa-72

سلام معنیش چی میشه؟

1400/05/23 - 16:41 ·
1angel

کردی نوشتی

1400/05/23 - 16:45 ·
Khazan60

سلام کوردی نوشتم

1400/05/23 - 16:50 ·
Khazan60

این روزهادلم بدجورتنک کسی شده که۱۳ساله ازش خبرندارم

1400/05/23 - 16:51 ·
mahtaa-72

دلتنگی ، بدترین حالته ممکنه

1400/05/23 - 16:52 ·
Khazan60

مردن تدریجیه

1400/05/23 - 16:56 ·
1angel

سلام

1400/05/23 - 16:59 ·
mahtaa-72

دلتنگی

رودی نیست که به دریا بریزد!

دلتنگی

ماهی کوچکی ست

که برکه اش را

از چهار طرف

سنگچین کرده باشند


امیدوارم دلتون همیشه شاد باشه{-35-}

1400/05/23 - 17:00 ·
Khazan60

دلتنگی اسمش باخودشه شادی نداره خانم،ممنون

1400/05/23 - 17:05 ·
1angel

کاش قبل اینکه دلتنگ کسی بشیم یکبار ب این فکر کنیم ک آیا اونم دلتنگ ما هست ک ارزش این حس بد رو تو وجود خودمون داشته باشیم

1400/05/23 - 17:09 ·
Khazan60

حرفتون درست،ولی گاهی اوقات این شرایط زندگیست که مسیرزندگیت روتغییرمیده وهرکاری بکنی نمیتونی فراموش کنی

1400/05/23 - 17:11 ·
1angel

همه چیز دست خودمونه....من هر وقت ناراحتم فقط به خودم میگم فرشته تو فقط چند روز حق داری ناراحت باشی نه بیشتر ک اون غم رو با خودت داشته باشی

1400/05/23 - 17:15 ·
Khazan60

انسانیم دیگه چی میشه کرد

1400/05/23 - 17:17 ·
1angel

انسان برای غم آفریده نشده

1400/05/23 - 17:19 ·
Khazan60

دلتنگی باغم یکیه بنظرتون خانم؟

1400/05/23 - 17:21 ·
1angel

جزیی از همونه

1400/05/23 - 17:25 ·
Khazan60

خودمون روکه نمیتونیم گول بزنیم

1400/05/23 - 17:27 ·
1angel

تهش میرسی به غم...

1400/05/23 - 17:29 ·
Khazan60

زندگی همینه دیگه بالاوپایین داره

1400/05/23 - 17:30 ·
1angel

بله توکل بر خدا

1400/05/23 - 17:36 ·
Khazan60

امیدوارم خداواسه یکبارم شده ...........

1400/05/23 - 17:44 ·