پیوست عکس:
Stocksy_txpca13873eOlN100_Medium_160766-58af34e65f9b586046318a87-1.jpg
Stocksy_txpca13873eOlN100_Medium_160766-58af34e65f9b586046318a87-1.jpg · 960x686px, 49KB
دیدگاه
ttttttt

سلام صبحت بخیر و شادکامی زهرا جان {-35-}

1400/05/24 - 08:43 ·
Khazan60

سلام ای وقتده وه خیر

1400/05/24 - 08:51 ·
mohammad123

زهرا نه، زهره. سکوت... {-7-}

1400/05/24 - 09:01 ·
z923931302

سلام سکوت جان ممنونم صبحت از جنس بهشت عزیزم {-41-}

1400/05/24 - 09:02 ·
z923931302

سلام آقا علیرضا صبح شما هم پر از نگاه مهربون خدا {-35-}

1400/05/24 - 09:03 ·
z923931302

سلام آقا محمد صبح شما هم به زیبایی تلالو نور خورشید{-35-}

1400/05/24 - 09:04 ·
mohammad123

سلام. صبح شما هم بخیر زهره خانم{-35-}

1400/05/24 - 09:05 ·
ttttttt

خخخخ اشتباه شد زهره جان ممنونم {-35-}

1400/05/24 - 09:06 ·
mohammad123

فکر کنم هنوز صورتت را نشستی. سکوت خانم.. خخخ{-52-}

1400/05/24 - 09:08 ·
ttttttt

نه بابا من ساعت پنج تا شش صبح همیشه بیدارم {-42-}

1400/05/24 - 09:09 ·
z923931302

ممنونم آقا محمد{-35-}

1400/05/24 - 09:10 ·
z923931302

خخخ ایرادی نداره سکوت جان {-a154-}

1400/05/24 - 09:10 ·
mohammad123

افرین خانم صحر خیز...
خواهش میکنم زهره خانم...

1400/05/24 - 09:11 ·
ttttttt

زنده باشی گلم {-a153-}

1400/05/24 - 09:11 ·
ttttttt

ممنونم اقا محمد پایدار باشید

1400/05/24 - 09:11 ·
mohammad123

چرا ایراد داره... خخخخخ{-a139-}

1400/05/24 - 09:11 ·
z923931302

سلامت باشی گلم {-49-}

1400/05/24 - 09:12 ·
z923931302

{-33-}خخخخ چرا مهم نیته آقا محمد {-26-}

1400/05/24 - 09:12 ·
ttttttt

حالا زهره جان بخشیدن شما نمیبخشی عجبه{-39-}بعدش اشتباه تایپی داشتین سحر خیر نه صحر خیز

1400/05/24 - 09:13 ·
ttttttt

ممنون گلم همچنین {-49-}

1400/05/24 - 09:13 ·
mohammad123

من الان کاسه داغتر از اشم.... خخخخخ{-7-}

1400/05/24 - 09:13 ·
mohammad123

اشتباه تایپی.. وایییی{-a68-}

1400/05/24 - 09:14 ·
ttttttt

بله دیگه مال منم اشتباه تایپی بود {-29-}

1400/05/24 - 09:15 ·
mohammad123

زهره خانم بهش گیر بده، از حق خودت کوتاه نیا.. الان شده زهرا فردا میشی زینب.. خخخخ

1400/05/24 - 09:20 ·
ttttttt

{-15-}{-15-}

1400/05/24 - 09:21 ·
z923931302

{-33-}{-33-}{-33-}{-33-}

1400/05/24 - 09:21 ·
mohammad123

خخخ. {-7-} ناراحت شدی سکوت؟؟

1400/05/24 - 09:22 ·
z923931302

از قدیم میگن هرچه از دوست رسد نکوست زهرا یا زهره فرقی نداره مهم کامنت سکوت جان هستش آقا محمد {-34-}

1400/05/24 - 09:22 ·
ttttttt

نه اقا محمد مزاح بود همیشه شاد باشید

1400/05/24 - 09:22 ·
ttttttt

نظر لطف شماست زهره مهربونم همیشه شادکام باشی {-41-}

1400/05/24 - 09:23 ·
mohammad123

بله بله فرمایشات شما کاملا صحیح میباشد.. {-17-}

1400/05/24 - 09:23 ·
mohammad123

مرسی سکوت خانم.. {-35-}

1400/05/24 - 09:24 ·
z923931302

قربونت عزیزم {-41-}

1400/05/24 - 09:24 ·
ttttttt

خواهش میکنم

1400/05/24 - 09:24 ·
z923931302

خخخ آقا محمد {-7-}

1400/05/24 - 09:25 ·
mohammad123

بله زهره خانم در خدمتم... {-a148-}

1400/05/24 - 09:34 ·
z923931302

هیچی آزاد{-11-}

1400/05/24 - 09:38 ·
mohammad123

عه برم راحت باشم.. ممنونم.
اما من هنوز وجدانم راحت نیستاااا اخه چطوری زهره شد زهرا... میشه محمد بشه محمود... اعصابم خورده... خخخخخخخ

1400/05/24 - 09:40 ·
mohammad123

فکر کنم کلا سکوت خانم رفت توی افق محو شد.... {-33-}

1400/05/24 - 09:41 ·
ttttttt

اقا محمد اگه همه پیگیری شمارو داشتن الان کلا سایت بسته بود {-34-}

1400/05/24 - 09:43 ·
mohammad123

خخخخخخخ. کلا مملکت بسته میشد.. {-7-}

1400/05/24 - 09:44 ·
z923931302

{-33-}{-33-}{-33-}

1400/05/24 - 09:50 ·
mohammad123

{-32-}{-33-}{-34-}

1400/05/24 - 09:55 ·
ttttttt

اره بخدا خدا رحم کرد مملکتو دستتون ندادن {-18-}

1400/05/24 - 09:57 ·
mohammad123

اما حق من بود که این مملکتو من اداره کنم. حقمو خوردند. {-33-}

1400/05/24 - 10:01 ·
ttttttt

خداروشکر که حقتونو خوردن

1400/05/24 - 10:02 ·