ب دو نفر ادم نیاز مندم کسی هس

2021/08/16 - 18:52
دیدگاه
mehdi1360

خخخ لابد برای پدر کسی رو در اوردن؟

1400/05/25 - 18:52 ·
mehrrsa

ن والا میخوام الویه درست کنم تنهایی یخته

1400/05/25 - 18:54 ·
gholamali

{-33-}مو نیستوم.خخخ{-33-}

1400/05/25 - 18:55 ·
mehrrsa

{-22-}

1400/05/25 - 18:58 ·
gholamali

{-a105-}مو نیستوم از کجا فهمیدی مو هسوم.خخخخ{-a105-}

1400/05/25 - 18:59 ·
mehrrsa

اصلا مرد نمیخوام خانوم بلشع

1400/05/25 - 19:01 ·
sahariii

من هستم منتها کرونا دارم به کارت میام؟

1400/05/25 - 19:02 ·
mehrrsa

نه نه یحر تو از صد کیلومتری هم رد نشو خخخخ

1400/05/25 - 19:07 ·
mehdi1360

خخخخ یعنی اینقدر سخته؟ گفتم اگه کسی ناراحتت کرده عکسش رو بدی و فردا جنازه تحویل بگیری

1400/05/25 - 19:07 ·
sahariii

{-7-}{-31-}به جهنمممممممممم هیچکس ما کرونایی ها رو دوس نداره{-31-}{-7-}

1400/05/25 - 19:10 ·
mehrrsa

ن بابا مبخوام الویه درست کنم نذری بخاطر اون میگم ن

1400/05/25 - 19:21 ·
mehdi1360

ای جونم قبول حق باشه

1400/05/25 - 19:23 ·
mehrrsa

قربونت

1400/05/25 - 19:27 ·
sahariii

ن شما منو نمیدوستین

1400/05/25 - 19:34 ·
mehdi1360

خدا نکنه عزیزه دلم

1400/05/25 - 19:43 ·