حووصلم فجیح پوکیده چیکار میکنید وقتی بی حوصله اید؟؟

2021/08/17 - 00:58
دیدگاه
1angel

لایک کن پستارو حو صلت سر نره این یکیش

1400/05/26 - 00:59 ·
Ghazal

بعدش

1400/05/26 - 01:34 ·
1angel

پستارو بخون..بعدش بیا خودم باهات حرف میزنم

1400/05/26 - 01:36 ·
Ghazal

میشه سرع بریم مورد آخر خیلی خستم انگار خر اومده از روم رد شده

1400/05/26 - 01:38 ·
1angel

خخخ چرا که نه...هر جور دوس داری....خخخ خر چرا حالا

1400/05/26 - 01:40 ·
Ghazal

نمیدونمم خدایی بعد نوشتن جملم همین ب ذهنم اومد گفتم خر چرا حالا از روم رد شده

1400/05/26 - 01:41 ·
Ghazal

الان دقیقا نمیدونم چمه بی قرارم

1400/05/26 - 01:42 توسط Mobile·
1angel

حتما خیلی خسته بودی که گفتی

1400/05/26 - 01:43 ·
Ghazal

آره امروز خونه رو خیلی تمیز کردم در حد خونه تکونی بعد رفتم دکتر الانم ی دوساعتیه خونه بابامم

1400/05/26 - 01:45 توسط Mobile·
1angel

خسته نباشی کدبانو....ب سلامتی ،

1400/05/26 - 01:47 ·
1angel

حوصلت برطرف شد

1400/05/26 - 02:00 ·
Ghazal

قربونت برم
ن ی چیزی ذهنمو درگیر کرد رفتم ذهنمو از درگیری در بیارم

1400/05/26 - 02:01 توسط Mobile·
1angel

چی

1400/05/26 - 02:01 ·
Ghazal

یکی اومد راجب ی موصوعی ک قبلا بوده صحبت کرد منو برد تووفکر

1400/05/26 - 02:02 توسط Mobile·
1angel

{-30-}{-36-}

1400/05/26 - 02:04 ·
Ghazal

وای متنفزم از کسی ک الکی جوابمو دیر بده

1400/05/26 - 02:05 توسط Mobile·
1angel

کی جوابتو دیر داد

1400/05/26 - 02:06 ·
1angel

خودت ی ربع جوابمو ندادیا یادت باشه

1400/05/26 - 02:06 ·
Ghazal

آنجل بزار پا حساب نت بدم هی قطعو وصل میشه وای فای امشب

1400/05/26 - 02:07 توسط Mobile·
Ghazal

ببین دوساعت بعد جوابتو بدن خیلی فوشه

1400/05/26 - 02:07 توسط Mobile·
1angel

کلا درگیری امشب خخخ

1400/05/26 - 02:07 ·
1angel

کی رو میگی

1400/05/26 - 02:08 ·
Ghazal

آره خیلی نمیدونم چرا ب خودم استرس میدم

1400/05/26 - 02:08 توسط Mobile·
Ghazal

ی دوست ک ن ی آدم احمق

1400/05/26 - 02:08 توسط Mobile·
Ghazal

حس میکنم خودمو پیشش کوچیک کردم

1400/05/26 - 02:08 توسط Mobile·
1angel

اسم با رسم شکل {-7-}

1400/05/26 - 02:09 ·
Ghazal

دوست توی واقعیتمه ن مجازی

1400/05/26 - 02:10 توسط Mobile·
Ghazal

ریدم بهش ازش مممتننننننفرممم نمیدونم چرا جلو کنجکاویمو نگرفتم بهش پیام دادم همممیشه بعد پیام دادن بهش گوه خور میشم

1400/05/26 - 02:11 توسط Mobile·
1angel

وای از این دوست....به حسابش برس

1400/05/26 - 02:11 ·
1angel

گاهی آدم از کارایی ک انجام میده پشیمون میشه اینم یکی از اوناس خانم کنجکاو

1400/05/26 - 02:13 ·
Ghazal

آره گوه خوردم دیگه سمتش نمیرم باید چند بار خودمو بکشم تا نرم سمتش

1400/05/26 - 02:14 توسط Mobile·
1angel

حالا بیخیال فکر نکن بهش

1400/05/26 - 02:15 ·
Ghazal

ککه خودشو زد ب اون راه

1400/05/26 - 02:16 توسط Mobile·
1angel

ککه چیه

1400/05/26 - 02:17 ·
Ghazal

هووف چچقد از این کاراش'بدم میادددد

1400/05/26 - 02:22 توسط Mobile·
Ghazal

وای یعنی نمیدونی ببهشیدا همون گوهه اصفهانیا میگن ککه

1400/05/26 - 02:23 توسط Mobile·
1angel

آهان...نه

1400/05/26 - 02:24 ·
1angel

آهان...نه

1400/05/26 - 02:25 ·
1angel

ولش کن ب چیزای خوب فکر کن

1400/05/26 - 02:25 ·
Ghazal

چ خوب خودشونو ملت میزنن ب اون راه

1400/05/26 - 02:26 توسط Mobile·
Ghazal

آره حالا بهش میگم ببخش اصن اومدم سراغت شبت لخیر

1400/05/26 - 02:26 توسط Mobile·
1angel

شبت خوش

1400/05/26 - 02:27 ·
Ghazal

ن با تو نبودم ک شب بخیر میگی

1400/05/26 - 02:29 توسط Mobile·