جوهر باران

بیهوده نیست اینهمه دیوانه ات شدن
آتش به جان و واله و پروانه ات شدن

عالم اسیر تاب و تب شرح آرزوست
2021/08/18 - 19:53
دیدگاه
sarzaminman101

جوهر باران

بیهوده نیست اینهمه دیوانه ات شدن
آتش به جان و واله و پروانه ات شدن

عالم اسیر تاب و تب شرح آرزوست
از بامداد غمزه ی جانانه ات شدن

ای پادشاه تشنه لبان خود چه کرده ای
با عاشقان ساحت مستانه ات شدن

وز عطر و بوی شربت اَحلی مِنَ العَسَل
با شهد جرعه جرعه پیمانه ات شدن

نازم تو را که جوهر باران دیده را
بردی به فصل شبنم دُردانه ات شدن

بعد از تو خاک بر سر دنیا کنم اگر
حرفی زند ز حرمت کاشانه ات شدن

با ما که دل به مسلک و کیش تو داده ایم
هرگز مجو نشانه ی بیگانه ات شدن

1400/05/27 - 19:53 ·