انسان خودش باید حرمت و شخصیت خودش نگه داره وقتی دهنت باز میکنی حرف نابجا میزنی توقع احترام نداشته باش

2021/08/19 - 02:52
دیدگاه
Reza14

کی بوده با لودر از روش رد شم {-10-}{-9-} مهرسامونو ناراحت کرده ؟

1400/05/28 - 09:47 ·
mohammad123

رد نشو رضا اشناست.. {-7-}

1400/05/28 - 10:38 ·
mehrrsa

{-a152-}

1400/05/28 - 14:10 ·
mohammad123

چی خانم، خسته شدی؟؟

1400/05/28 - 14:11 ·
Reza14

عه دنده عقب گرفتم مملیمون بوده {-7-}؟

1400/05/29 - 01:29 ·
mehrrsa

اره همین پروعع

1400/05/29 - 01:36 ·
Reza14

شوخی کرده ب دل نگیر ، دوستین

1400/05/29 - 01:45 ·
mehrrsa

هه شوخی

1400/05/29 - 01:48 ·