خدایا ????

عاشورای حسینی میخوام ﺩﻋﺎ ﮐﻨـﻢ ...????
ﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺧـــــــﻮﺩﻡ

ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﺳﺘﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯾﻢ ﮐﻪ
بعضیاشون مریض هستن...
بعضیاشون قرض دارن....
ﺑﻌﻀﯿﺎﺷﻮﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻥ ...

ﺑﻌﻀﯿﺎﺷﻮﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻟﺸﮑﺴﺘـﻦ ...????
ﺑﻌﻀﯿﺎﺷﻮﻥ ﺧﯿﻠﯽ تنهاﻥ ...
ﺑﻌﻀﯿﺎﺷﻮﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎ ﺍﻣﯿـدن ...????
بعضیاشون داغدارن....
2021/08/19 - 12:33
دیدگاه
d-bbbb

خدایا ????

عاشورای حسینی میخوام ﺩﻋﺎ ﮐﻨـﻢ ...????
ﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺧـــــــﻮﺩﻡ

ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﺳﺘﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯾﻢ ﮐﻪ
بعضیاشون مریض هستن...
بعضیاشون قرض دارن....
ﺑﻌﻀﯿﺎﺷﻮﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻥ ...

ﺑﻌﻀﯿﺎﺷﻮﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻟﺸﮑﺴﺘـﻦ ...????
ﺑﻌﻀﯿﺎﺷﻮﻥ ﺧﯿﻠﯽ تنهاﻥ ...
ﺑﻌﻀﯿﺎﺷﻮﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎ ﺍﻣﯿـدن ...????
بعضیاشون داغدارن....
ﺑﻌﻀﯿﺎﺷﻮﻥ ﻋﺎﺷﻘـﻦ ...
بعضيا در آرزوى رفتن به کربلا 'مشهد و ...
بعضيادر آرزوى داشتن فرزند
بعضيا گره سختى افتاده تو زندگيشون
بعضیاشونو میشناسم ...
بعضیاشونو نمیشناسم ...

خـــدایا???? هواﯼ ﺩﻻﺷـﻮﻧﻮ ﺩاشته ﺑﺎﺵ
ﻧزﺍﺭ ﺣﺴـﺮﺕ ﺑﻪ ﺩﻝ ﺑﻤﻮﻧﻦ
ﻧزﺍﺭ ﺍﯾﻤﺎﻧﺸـﻮﻥ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺸﻪ
ﺩستشـﻮﻧﻮ بگیر????

خـــــــدایا  ????
تو را به ابروی زینب
به بی قراری رقیه
به غیرت عباس
به حرمت موی سفید ارباب
به لبان تشنه علی اصغر
قسم ﻣﻴﺪﻡ نزﺍﺭ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﺷﻮﻥ ﺁﺭﺯﻭ ﺑﻤﻮنه????????

آمیـــن ای فرمانروای حق و آشکار ????

1400/05/28 - 12:34 ·
ber99keh

سلام داوود عزیز.تشکر بابت دعای قشنگت.منم این آرزو رو برای تو دارم دوست خوبم.{-35-}

1400/05/29 - 05:40 ·
d-bbbb

ممنونتم

1400/05/31 - 18:30 ·
ber99keh

{-a153-}{-a153-}{-a153-}

1400/06/1 - 09:59 ·