بوی تو حس می شود از هر سرانگشتم ..چرا؟؟

چونکه عشقت با دلم پیوند لیلی
خورده است...


❤️❤️❤️❤️
2021/08/20 - 13:39
دیدگاه
masood

متن بسیار زيبا و فوق العاده ، لایک طلایی {-37-}

1400/05/29 - 14:16 ·
Laila_61

قربانت مسعود عزیز
لایک ب وجودت {-29-}

1400/05/29 - 14:52 ·
masood

خدا نکنه ، خواهش لیلا جــان {-35-}

1400/05/29 - 15:47 ·