لعنت ب همه ی آدمایی ک قضاوتم کردن مخصوصا آذر و مهتاب و محمدامین و فاطی
نمیبخشمتون
واگذارتون ب دست های بریده اباالفضل و سر بریده حسین
{-a109-}{-a109-}{-a109-}{-a109-}{-a109-}{-a109-}{-a109-}
2021/08/20 - 20:55 در عشق اول
دیدگاه
z923931302

عزیزم هیچوقت نفرین نکن

1400/05/29 - 20:57 ·
atiye

خسته شدم بخدا آسایش ندارم از دستشون{-a109-}

1400/05/29 - 20:59 ·
mahii

چیشده عطی؟
گریه نکن
قاضی ادمای دور و برت نیستن قاضی فقط خداست و اون تنها میتونه قضاوت کنه
نه ادمایی که ندونسته و نسنجیده حرف میزنن

1400/05/29 - 20:59 ·
atiye

بهم میگن جنده بی شرف بخدا خسته شدم
میگه خودتو میمالی ب من
میگه امیرحسین شوهرت نیس دوس پسرته

1400/05/29 - 21:02 ·
mahii

تو تا فردا هم زار بزنی دهن ادمارو نمیتونی ببندی
اهمیت نده بهشون
ادما اگه کمبود نداشته باشن پشت سر هم حرف نمیزنن حتی من

1400/05/29 - 21:07 ·
atiye

آره{-a109-}

1400/05/29 - 21:08 ·
z923931302

عطی جون عزیزم گریه نکن به حرف گربه سیاه بارون نمیاد توهم واسه تودت ارزش قائل شو اصلا جواب شونو نده جوری ندید بگیر که انگار اصلا وجود نداره نفرین فقط قلب مهربون تو سیاه میکنه عزیزم

1400/05/29 - 21:12 ·
mahii

تو وقتی که خودتو باور داشته باشی و بدونی که کی هستی دیگه هیچ حرف غلطی راجب تو نمیتونه اذیتت کنه

1400/05/29 - 21:15 ·
atiye

باشه عزیزانم

1400/05/29 - 21:16 ·
z923931302

فدات

1400/05/29 - 21:21 ·
atiye

خدانکنه

1400/05/29 - 21:22 ·
hamidreza3207

سلام اگه دوست دارید بگین چه اتفاقی افتاده ؟

1400/05/29 - 22:11 ·
atiye

سلام این عوضیا منو جندع و بیشرف خطاب میکنن

1400/05/29 - 23:58 ·
Reza14

بیا خ عطی

1400/05/30 - 02:35 ·
atiye

چشم

1400/05/30 - 03:02 ·