عشق چیزی است که من هر روز در لبخند تو می بینم
عشق چیزی است که با هر لمس تو احساس می کنم
عشق چیزی است که در هر کلمه ای که می گویی می شنوم
عشق چیزی است که ما هر روز در آن زندگی می کنیم
2021/08/21 - 16:40 در عشق اول
دیدگاه
manam98

عطی خوبی عزیزم ...

1400/05/30 - 16:53 ·
atiye

سلام فدات عزیزم
شما خوبی؟؟

1400/05/30 - 19:09 ·
manam98

سلام ب رو ماهت ... خدا نکنع عزیزم ... امیدوارم همیشع خوب باشی ... ممنونم گلم

1400/06/6 - 00:22 ·