اوج می‌گیرم
با یک دوستت دارمت
تا آنجایی که دست هیچ غمی
به دلم نمی‌رسد …!
2021/08/22 - 12:02 در عشق اول
دیدگاه
sun

خوش به حالت

1400/05/31 - 14:09 ·
atiye

{-35-}

1400/05/31 - 15:12 ·