ما همیشه تنهاییم, فقط هر از گاهی یکی میاد تو زندگیمون یه دوری میزنه یه موز برمیداره میره

2019/04/15 - 21:56