شهریور عاشق انار بود اما هیچ وقت حرف دلش را به انار نزد
اخر انار شاهزاده ی باغ بود
تاج انار کجا و شهریور کجا !
انار اما فهمیده بود . میخواست بگوید او هم عاشق شهریور است
اما هر بار تا می رسید فرصت شهریور تمام میشد
نه شهریور به انار میرسید
و نه انار میتوانست شهریور را ببیند
دانه های دلش خون شد و ترک برداشت
سالهاست انار سرخ است
سرخ از داغی و تندی عشق
و قرن هاست شهریور بوی پائیز می دهد
2021/08/26 - 14:33
دیدگاه
mehdi1360

بسیار متن زیبایی بود مرسی

1400/06/4 - 14:42 ·
mahdiim

If you have it [love], you dont need to have anything else.If you dont have it, it doesnt matter much what else you have.

1400/06/4 - 14:48 ·
mahdiim

ممنون از حضورتون

1400/06/4 - 14:48 ·
mehdi1360

خواهش میکنم وقتی متنی زیبا هست بی انصافیه که ادم نگه زیباس

1400/06/4 - 14:50 ·
ber99keh

{-35-}{-35-}

1400/06/4 - 15:02 ·
mahdiim

Love is the one thing that still stands when all else has fallen

1400/06/4 - 15:05 ·
mahdiim

ممنون از حضورتون

1400/06/4 - 15:05 ·
ber99keh

خواهش می کنم بزرگوار

1400/06/4 - 15:07 ·