چنین خو کرده‌ام
با درد دور از او به سر کردن
به وصلش گر رِسم
یاری دگر از دست خواهم داد!

♥ ♦ ♥ ♦ ♥

2021/08/27 - 00:50