رفت!
و آنجا بود که فهمیدم قرار نیست
تمام قصه‌های عاشقانه
ختم به خیر شوند..

♥ ♦ ♥ ♦ ♥

2021/08/27 - 00:53