ازبس کروناگرفتیم دیگه شده بدون تعارف۲۰:۳۰

2021/08/27 - 14:24
دیدگاه
mehdi1360

متاسفانه همینه تو اینستاگرام اونقدر مرگ و میر کرونایی هست که ادم اعصابش خورد میشه

1400/06/5 - 14:37 ·
Khazan60

تاحالا۳بارکروناگرفتم چوب دولت بی تدبیرمیخوریم ورعایت نکردن بعضیها

1400/06/5 - 14:41 ·
mehdi1360

الهی که خوب میشی همینه وقتی یه سری بی سوادایی که فقط به فکر مقام و منصب دنیوی هستن همین میشه

1400/06/5 - 14:44 ·
Khazan60

سپاس خانم

1400/06/5 - 14:46 ·
mehdi1360

خواهش

1400/06/5 - 14:48 ·