جرات کنید راست و حقیقی باشد. جرات کنید زشت باشید! اگر موسیقی بد را دوست دارید، رک و راست بگویید.

خود را همان که هستید نشان بدهید. این بزک تهوع انگیز دورویی و دو پهلویی را از چهره روح خود بزدایید، با آب فراوان بشویید!

“رومن رولان”

2021/08/28 - 19:36
پیوست عکس:
images.jpg
images.jpg · 226x223px, 7KB
دیدگاه
mehrrsa

خود واقعیش ترسناکه ک

1400/06/6 - 20:39 ·
z923931302

خب همین دیگه ترسناک خوش قلب بهتر از خوش قیافه با قلب تیرست

1400/06/6 - 20:41 ·
sajedeh75

با اجازه بازنشر شد زهره جون{-35-}

1400/06/7 - 09:37 ·
z923931302

{-a154-}ممنونم عزیزم لطف داری شما {-a154-}

1400/06/7 - 09:38 ·
sajedeh75

{-41-}خواهش مهربونم{-35-}

1400/06/7 - 09:41 ·
z923931302

{-49-}{-41-}

1400/06/7 - 09:46 ·

باز نشر توسط