دلم اون‌ لحظه‌ای رو‌‌ میخواد که از شیشه هواپیما بیرونو نگاه میکنم و در حالی که «کوچ میاره یأس» سینا ساعی رو گوش میدم با حسرت به خودم میگم: لعنتی دلم تا همیشه واسه این کشور و‌ خونوادم تنگ‌ میشه.
2021/08/28 - 22:56
دیدگاه
Reza14

او مای گاد {-a151-} با بای

1400/06/7 - 00:26 ·
mohsen3335

به سلامتی .
کجا ؟؟ {-7-}

1400/06/7 - 10:26 ·
-extraordinary-

یس سر
بای{-a82-}{-7-}

1400/06/7 - 11:12 ·
-extraordinary-

کانادا تورنتو
امریکا
المان
حتی ترکیه استانبول یا اون ازمیر
فقط ازین خراب شده لنتی برم{-7-}

1400/06/7 - 11:13 ·
-extraordinary-

حتی شده زن مجتبی پسر رهبر بشماااا
من ویزا امریکامو میگیرم{-33-}

1400/06/7 - 11:15 ·
Reza14

منم ممل امریکاییم {-a151-}{-18-}

1400/06/7 - 11:33 ·
mohsen3335

رضا اسمت مجتبی نیست ؟ {-18-}

1400/06/7 - 11:40 ·
mohsen3335

برو پیش رویا {-27-}

1400/06/7 - 11:41 ·
Reza14

چرا الان شد مجتبی {-33-}
جونم رویا کیه {-a151-}

1400/06/7 - 11:43 ·
-extraordinary-

اهوک{-18-}

1400/06/7 - 11:43 ·
-extraordinary-

مجتبی پسر خمینی رهبره{-18-}

1400/06/7 - 11:43 ·
-extraordinary-

رویا کیه؟؟؟خواهرت؟{-54-}

1400/06/7 - 11:43 ·
Reza14

مجتبی پسمل سید علی خامنه ایه ن خمینی ننداز گردن اون {-33-}

1400/06/7 - 11:45 ·
mohsen3335

یه خواننده ترکه نمیشاسینش ؟ {-7-}

1400/06/7 - 11:45 ·
mohsen3335

رضا چه زود اسم عوض میکنی {-18-}

1400/06/7 - 11:46 ·
Reza14

اسم موردی نداره رنگ بده میز داش {-7-}

1400/06/7 - 11:47 ·
-extraordinary-

عااااا
هرکی اصن
اون زنش امریکاست
منم میخواد ببره{-18-}

1400/06/7 - 11:47 ·
-extraordinary-

نوچ نمیشناسممم{-7-}

1400/06/7 - 11:47 ·
-extraordinary-

شما دوتا چی میگین؟{-18-}

1400/06/7 - 11:48 ·
mohsen3335

خنگولی نگین . رویا یادت نیست ؟

1400/06/7 - 11:48 ·
Reza14

منم رویا میخام ب رضا بیشتر میاد {-7-}

1400/06/7 - 11:50 ·
-extraordinary-

نه خب یادم نمیاد
رویا؟؟؟{-54-}{-36-}

1400/06/7 - 11:50 ·
mohsen3335

تو مگه اسمت رضا اس {-18-}

1400/06/7 - 11:50 ·
-extraordinary-

{-18-}عااا این انتخاب کرد

1400/06/7 - 11:51 ·
mohsen3335

رضا یه کلیپ دارم برات میزارم پی وی ببین حالشو ببر {-34-}

1400/06/7 - 11:51 ·
Reza14

منم یادم نمیاد رویا ؟

1400/06/7 - 11:51 ·
Reza14

بزار میز داش

1400/06/7 - 11:52 ·
-extraordinary-

شماخصوصی هم حرف میزنین؟
{-18-}{-18-}
من برم جمع مردونه شد

1400/06/7 - 11:53 ·
mohsen3335

{-18-}مگه تو نامردی نگین ؟ {-18-}

1400/06/7 - 11:54 ·
Reza14

اره تو هم بیا چهار نفری حرف بزنیم {-33-}

1400/06/7 - 11:54 ·
mohsen3335

عه ... پاکیدی ک {-15-}

1400/06/7 - 11:59 ·
Reza14

محسن کلیپ کو بزار

1400/06/7 - 12:01 ·
mohsen3335

پی وی رو پاکیدی خو

1400/06/7 - 12:02 ·
-extraordinary-

نه من خانومم{-32-}

1400/06/7 - 12:02 ·
mohsen3335

باشه بعدش میزارم
فعلا باس برم

1400/06/7 - 12:02 ·
-extraordinary-

{-18-}{-33-}وای مث این دوست دختر دوس پسراشدین
جمع کنین بابا

1400/06/7 - 12:03 ·
-extraordinary-

{-33-}محسن محسن به تاتی سلام برسون

1400/06/7 - 12:04 ·
mohsen3335

{-18-}{-18-}{-18-}

1400/06/7 - 12:04 ·
Reza14

نزاشتی محسن خ نیومده برام چیو پاکیدم {-15-}

1400/06/7 - 12:04 ·
-extraordinary-

{-33-}

1400/06/7 - 12:06 ·
Reza14

محسن بیا جلو اینه بدو {-a151-}

1400/06/7 - 12:12 ·
-extraordinary-

چی؟{-54-}

1400/06/7 - 12:13 ·
mohsen3335

{-18-}چشمات اینه منه رضا {-18-}

1400/06/7 - 12:14 ·
mohsen3335

{-18-}نگین تو فقط سوال کن {-34-}

1400/06/7 - 12:15 ·
Reza14

عالی بود علیرضا دبیر چش دربیه {-18-} محسن روحم شاد شد {-33-}

1400/06/7 - 12:16 ·
-extraordinary-

چی میگین خوووووووووووو

1400/06/7 - 12:17 ·
Reza14

هیچی ی چز خصوصی بود نگین

1400/06/7 - 12:19 ·
mohsen3335

دلت شاد رصا
به نگین نگیاااا{-18-}

1400/06/7 - 12:20 ·
-extraordinary-

محسن{-7-}بیا خصوصی کارت دارم
چوب انار هم بیار میخوام بزنمت
{-7-}

1400/06/7 - 12:21 ·
mohsen3335

اوخ .. اوخ {-18-}

1400/06/7 - 12:22 ·
Reza14

فدات میز داش چش چش نمیگم {-7-}{-18-}

1400/06/7 - 12:23 ·
-extraordinary-

{-33-}{-18-}زهرماررر منو حرص ندیننننن

1400/06/7 - 12:25 ·
Reza14

ابنبات دسته دار توت فرنگیتو بخور ، ب دایی و دایی زن سلام برسون بگو رضا خش و محسن خش خارنن {-7-}{-18-}

1400/06/7 - 12:27 ·
-extraordinary-

{-33-}عمرا شمادوتارو داماد داییم کنم
حرف نباشه{-18-}

1400/06/7 - 12:36 ·
mohsen3335

نگین دختر داییات خوشگلن ک دل رضا رو بردن ؟ {-18-}

1400/06/7 - 12:38 ·
-extraordinary-

{-18-}والا رضا ندیده عاشق شده
ولی دختردایی مجرد یکی دارمااا
{-18-}
بقیه یا شوهر دارن یا خیلی بچن{-18-}

1400/06/7 - 12:40 ·
Reza14

خامبیم زن ببریم کیجا دایییون ته ره دست درایم {-18-}

1400/06/7 - 12:40 ·
mohsen3335

برم فعلا

1400/06/7 - 12:41 ·
Reza14

همون ی دونه کفایت تا کوچیکا رو بزرگ کنیم {-18-}

1400/06/7 - 12:41 ·
Reza14

برو داداش در پناه حق

1400/06/7 - 12:42 ·
-extraordinary-

{-18-}دلتو صابون نزن

1400/06/7 - 12:43 ·
-extraordinary-

فعلنی{-7-}

1400/06/7 - 12:43 ·
Reza14

صابون نه میبرمشون شانار میزنیم {-18-}

1400/06/7 - 12:45 ·
-extraordinary-

{-33-}

1400/06/7 - 12:59 ·
mahii

هرخری منو با خودش نبره خره{-a125-}

1400/06/8 - 19:13 ·
-extraordinary-

{-18-}توهم بیا دوتایی میریم
من تا تهرانشو اومدم
فقط میمونه ویزا و فرودگاه امام خمینی
بیا خونه ما اتاق زیاد داره یکیش واسه تو{-33-}

1400/06/8 - 23:28 ·
mahii

{-18-}باچه قبول{-7-}

1400/06/10 - 09:53 ·