دیدید یه عروس و یه داماد وقتی همو میبینن یهو میزنن زیر‌ گریه؟
هوشنگ ابتهاج برای اون لحظه میگه:
"آمدمت که بنگرم، گریه نمی دهد امان."
2021/08/29 - 01:24