زندگی ..
جیره‌ی مختصری است،
مثل یک فنجان چای .. ؛
و کنارش عشق است ؛
مثل یک حبه‌ی قند ..
2021/08/29 - 09:29
پیوست عکس:
1053500x750_1507586090759398.jpeg
1053500x750_1507586090759398.jpeg · 500x750px, 34KB

باز نشر توسط