گفتا که: دلت کجاست؟

گفتم: بر او

پرسید که: او کجاست؟

گفتم: در دل


‌‌‌
2021/08/29 - 22:28
دیدگاه
masood

خیلی زیباست ، لایک طلایی {-37-}

1400/06/7 - 22:38 ·
Laila_61

چشمات زیباس{-29-}
لایک ب وجودت رفیق{-35-}

1400/06/7 - 22:42 ·
mehrrsa

ی چی بگم{-11-}

1400/06/7 - 23:02 ·
Laila_61

چی بگو مهرسا {-29-}

1400/06/8 - 00:31 ·