شکسپیر به قشنگ ترین نحو میگه: دنیا هم که مال تو باشد، تا زمانی که درون قلب یک زن جایی نداشته باشی، تا درون آوازهای عاشقانه زنی زندگی نکنی و سهمی از دلشوره‌هایش نداشته باشی، فقیرترین مرد دنیایی...

2021/08/29 - 22:51
دیدگاه
masood

شکسپیر اگه 114 تا سکه میداد این حرفو نمیزد {-54-}

1400/06/7 - 22:56 ·
mehrrsa

حالا چرا ۱۱۴

1400/06/7 - 22:57 ·
masood

دیگه الان سکه ها یا 110 تا هس یا 114 تا
نمیدونم به اسم حروف ابجد امامان و سوره های قرآن و...

1400/06/7 - 23:00 ·
mehrrsa

اها من خودم ۳۱۴ تا{-34-}

1400/06/7 - 23:01 ·
masood

اوه اوه ، نخاستیم مجردی بهترین گزینه هس {-2-}

1400/06/7 - 23:03 ·
mehrrsa

همش حرفه من یکی ک هیچ وقت بهش فکر نکردم

1400/06/7 - 23:04 ·
mehrrsa

بعضی وقتها راضیم دو برابر هم بدم دست از سرم برداره{-18-}

1400/06/7 - 23:04 ·
masood

تو شاید ، ولی واقعیت رو ک نمیشه پنهان کرد
یه سر ب زندونا بزنی معلومه هزاران نفر بخاطر مهریه زندانن

1400/06/7 - 23:06 ·
mehrrsa

اره قبول دارم تو هزار نفر شاید یکی بیخیال مهریه بشه
بابام همیشه میگه جوری مهریه رو تعیین کن ک بتونی از پسش بربیای ن ک بگی کی داده کی گرفته هزارتا بنویسی

1400/06/7 - 23:08 ·
masood

ب نظرم همه اینا نوعی خفگی برا زندگی ست مخصوصا ما ایرانی هایی ک به شدت به مذهب و سنت اعتقاد داریم

1400/06/7 - 23:15 ·
mehrrsa

منظورت از خفگی ؟

1400/06/7 - 23:18 ·
masood

یعنی بنای زندگی تو ایران ازدم بی معنی ست
کل قوانین ازدواج و آغاز زندگی سنتی و دینی هست
ک نوعی خفگی ب آدم دست میده

1400/06/7 - 23:21 ·
mehrrsa

اهان از اون نظر .حالا اینارو بهونه نکن از زیر زیر بار ازدواج فرار کنی {-11-}

1400/06/7 - 23:22 ·
masood

خخخ این شتری ست ک...

1400/06/7 - 23:23 ·
mehrrsa

باید سوارش شی{-18-}

1400/06/7 - 23:24 ·
masood

خخخخ شتر سواری دولا دولا نمیشه

1400/06/7 - 23:26 ·
mehrrsa

چند لا میشه

1400/06/7 - 23:28 ·
masood

یک لا دو لا خخخ

1400/06/7 - 23:30 ·
mehrrsa

{-15-} جمعا شد ۳ لا خخخ

1400/06/7 - 23:32 ·
masood

خو قبلیه چار لا بود خخخ

1400/06/7 - 23:33 ·
mehrrsa

حالا منظورت از این لا ها چی هس{-11-}

1400/06/7 - 23:34 ·
masood

خخخ خم شدن کمر شتر و آدم از بار سنگین مشکلات {-7-}

1400/06/7 - 23:39 ·
mehrrsa

اها اوکی{-34-}

1400/06/7 - 23:45 ·
Reza14

شکسپیر گوه خورد {-18-}

1400/06/8 - 00:43 ·
mehrrsa

{-18-}{-11-} بیتربیت

1400/06/8 - 11:33 ·