وقتی ازت ناراحت میشم ، یعنی مهمی
که ناراحت شدم . کسی که واسم مهم نباشه نمیتونه ناراحتم کنه !
2021/08/29 - 22:54
دیدگاه
mehrrsa

نرررگس دستم خورد کامنتت حذف شدددد ببخشیییییدددد اجی{-31-}

1400/06/7 - 23:13 ·
mehrrsa

عع حذف نشده زدم دیدکاه ثایت خخخ

1400/06/7 - 23:13 ·
nrges

اره خخخ{-33-}

1400/06/7 - 23:16 ·
ram

اره والا

1400/06/8 - 09:09 ·